Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MINH TIẾN 99
    09:15 - 23/07/2021 07:00 - 25/07/2021
    Tàu hàng; Bến số 1
  • LONG TÂN 39
    08:00 - 24/07/2021 2445 - 26/07/2021
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức & sự kiện nổi bật

Cập nhật lúc : 11/05/2020

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Quyết tâm xây dựng Cảng Chân Mây vững mạnh, phát triển và hội nhập.

Ngày 08/5/2020, tại Hội trường Cảng Chân Mây đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo các tiêu chí về giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội cũng vinh dự đón tiếp các Đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đ/c trong Ban xây dựng Đảng Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy cùng 62 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã về tham dự Đại hội.
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện thành công các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ thị của cấp trên liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, công tác dân vận và công tác phát triển đảng viên; Triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Tổ chức tốt hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Xây dựng Chương trình hành động để lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương khóa XII.
Công tác phát triển đảng viên được cấp ủy quan tâm, số lượng đảng viên được kết nạp hàng năm đều tăng, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thật sự là quần chúng ưu tú tại nơi công tác và nơi cư trú. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp 21 đảng viên, công nhận đảng viên chính thức 12 đồng chí.
Về phương hướng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu, gắn bó với quần chúng nhân dân, có ý thức tổ chức kỷ luật, có năng lực, trách nhiệm cao trong công việc; vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, cụ thể:
Một là, Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
Hai là, Tăng cường xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo; nâng cao năng lực lãnh đạo; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc; Lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu và trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Ba là, Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; Xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty gồm 05 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, đồng chí Vũ Anh Tuấn biểu dương và chúc mừng những thành tích của Đảng bộ Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ mà Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây cần lưu ý, tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới về công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Cảng Chân Mây ngày càng vững mạnh, phát triển và hội nhập.

Đại hội Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, năng động sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

Số lượt xem : 3072

Quảng cáo
Video Xem thêm