Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • GLORIOUS MAPLE
    13:15 - 24/06/2021 07:00 - 28/06/2021
    Tàu hàng; Bến số 1
  • HẢI NAM 06
    20:00 - 24/06/2021 18:00 - 25/06/2021
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức & sự kiện nổi bật

Cập nhật lúc : 19/08/2020

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây - CMP

Sáng ngày 17/8/2020, tại Hội trường Cảng Chân Mây, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Dương Bá Hòa  – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Trần Văn Phong -  Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Quyền Tổng Giám đốc; các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn thuộc Công ty. Đại hội có sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 32.354.280/32.405.415 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thành công tốt đẹp, các cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, với các nội dung:

1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

2. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

3. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Tiến Đạt làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Tiến Đạt sinh ngày 12/5/1973, trình độ thạc sĩ kinh tế, UVBCH Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC).

Số lượt xem : 1716

Quảng cáo
Video Xem thêm