Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • EASTERN HARMONY
  17:45 - 18/01/2021 16:00 - 21/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • EVER GLORY
  08:00 - 19/01/2021 07:00 - 23/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • ATN PHAOLO
  17:00 - 21/01/2021 14:00 - 23/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • QN 5898
  18:00 - 21/01/2021 11:00 - 23/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • THANH BÌNH 18
  07:15 - 21/01/2021 14:00 - 22/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1

Kế hoạch tàu vào cảng

Tùy chọn hiển thị danh sách tàu vào cảng

Xem theo ngày từ:     đến     

Xem theo tên tàu:    

Danh sách kế hoạch tàu vào cảng

Tên tàu LOA GRT Thời gian Vị trí Loại tàu
CấpRời
ATN PHAOLO 103.84381 17:00 - 21/01/202114:00 - 23/01/2021 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
QN 5898 99.162981 18:00 - 21/01/202111:00 - 23/01/2021 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
THANH BÌNH 18 73.71276 07:15 - 21/01/202114:00 - 22/01/2021 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
LUCKY PIONEER 157.2614599 15:00 - 23/01/202107:00 - 26/01/2021 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
GLORIOUS LOTUS 199.939904 08:00 - 23/01/202107:00 - 27/01/2021 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
VIỆT THUẬN 668 121.87166 08:00 - 26/01/202117:00 - 28/01/2021 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
OS KANO 35 178.0420947 08:00 - 27/01/202107:00 - 30/01/2021 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
VIỆT THUẬN 568 112.694525 18:00 - 28/01/202108:00 - 30/01/2021 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
MINH PHÚ 17 79.82515 09:00 - 30/01/202115:00 - 31/01/2021 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
Quảng cáo
Video Xem thêm