Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • JINHAI No1
  15:30 - 29/07/2020 11:00 - 03/08/2020
  Tàu hàng; Bến số 1
 • GLORIOUS PEONY
  07:00 - 30/07/2020 19:00 - 03/08/2020
  Tàu hàng; Bến số 1
 • THÁI SƠN 10
  07:00 - 03/08/2020 18:00 - 05/08/2020
  Tàu hàng; Bến số 1

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE - 18 - 2019 Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế Tên luồng                   : Chân ...
Về khu vực thi công công trình nạo vét vùng đậu tàu thuộc dự án Bến số 03 - Cảng Chân Mây
HUE - 15 - 2019     Vùng biển                : Thừa Thiên - Huế     Tên ...
Về khu vực thi công công trình nạo vét luồng, vũng quay tàu và khu nước trước bến thuộc dự án Bến số 03 -Cảng Chân Mây
HUE - 15 - 2019     Vùng biển                : Thừa Thiên - Huế     Tên ...
Về việc thay đổi đặc tính nhận biết của đèn biển Chân Mây
HUE-09-2019 Vùng biển         : Thừa Thiên Huế Tên báo hiệu     : Đèn biển Chân Mây Tọa độ địa lý: Hệ ...
Về việc điều chỉnh vị trí các phao H3, H4 báo hiệu khu vực thi công đê chắn sóng thuộc Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 1 tỉnh Thừa Thiên Huế
HUE-04-2019     Vùng biển               : Thừa Thiên - Huế     Tên luồng               : ...
Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE - 04 - 2019 Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế Tên luồng                   : Chân ...
Về việc chấm dứt hoạt động phao các báo hiệu 0, 1, 2, 3, 4, E, E1 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế
    HUE - 27- 2018     Vùng biển               : Thừa Thiên - Huế     Tên ...
Về việc thiết lập hệ thống báo hiệu và thông số kỹ thuật tuyến luồng điều chỉnh vào cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE - 26 - 2018 Vùng biển          : Thừa Thiên - Huế Tên luồng          : Chân Mây     Căn cứ đề nghị công bố ...
Quảng cáo
Video Xem thêm