Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • OCEAN SPRING
    17:00 - 25/10/2020 16:00 - 27/10/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Thông báo hàng hải

TBHH Số: 306(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 21 tháng 9 năm 2020
Về việc hoạt động khảo sát địa vật lý nông phân giải cao tại Lô 114, thềm lục địa Việt Nam HUE - 30- 2020 Vùng biển : Thềm lục địa Việt ...
TBHH Số: 288/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 01 tháng 9 năm 2020
Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu số X1, X2 báo hiệu khu vực thi công nạo vét khu quay tàu, khu nước kết nối cầu cảng với hệ thống luồng công cộng thuộc dự án Bến số 2 - Cảng ...
TBHH Số:284(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 28 tháng 8 năm 2020
Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế HUE-28-2020 Vùng biển Tên ...
TBHH Số: 268/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 18 tháng 8 năm 2020
Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế HUE - 27 - 2020 Vùng biển         : Thừa Thiên Huế Tên luồng        ...
TBHH Số: 253(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 05 tháng 8 năm 2020
Về phương tiện thi công công trình Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An HUE-26-2020 Vùng ...
TBHH Số: 248/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 31 tháng 07 năm 2020
Về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực Chân Mây - Thừa Thiên Huế HUE - 25 - 2020 Vùng biển          : Thừa Thiên - Huế Tên ...
TBHH Số: 215(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 10 tháng 7 năm 2020
Về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Thuận An năm 2020 HUE-23-2020        Vùng biển      ...
TBHH Số: 219(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 15 tháng 7 năm 2020
Về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận ...
TBHH Số: 207(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 01 tháng 7 năm 2020
Về việc thiết lập mới phao báo hiệu X1 khống chế khu vực hố chứa tạm chất nạo vét công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Thuận An năm ...
TBHH Số: 201(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 25 tháng 6 năm 2020
Về khu vực thi công công trình nạo vét khu quay tàu, khu nước kết nối cầu cảng với hệ thống luồng công cộng thuộc Dự án Bến số 2 - Cảng Chân ...
Quảng cáo
Video Xem thêm