Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • OCEAN SPRING
    17:00 - 25/10/2020 16:00 - 27/10/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền, cụ ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, cụ thể như sau: 1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4,3% (01 cổ phiếu nhận ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc được Cục Hàng hải Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển số 175/2020/GCN-CHHVN ngày ...
Công bố thông tin về việc bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Tiến Đạt. Tải xuống file đính kèm
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 17/8/2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Nghị quyết, Biên bản họp và các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 17/8/2020:   1. Nghị quyết ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm BCTC bán niên và BCTC năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm BCTC bán niên và BCTC năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi ...
CMP thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, chi tiết như sau: Thời gian ...
Danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH bất thường năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH bất thường năm 2020. Người được ủy quyền CBTT Lê Văn Tiến Tải xuống ...
CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2020. Tải xuống file đính kèm.
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối kỳ và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm ...
Quảng cáo
Video Xem thêm