Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • GLORIOUS MAPLE
    13:15 - 24/06/2021 07:00 - 28/06/2021
    Tàu hàng; Bến số 1
  • HẢI NAM 06
    20:00 - 24/06/2021 18:00 - 25/06/2021
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021   1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 2. Nghị ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin một số nội dung được điều chỉnh bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng công bố thông tin một số nội dung được điều chỉnh bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
​ Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông của CMP tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như ...
Danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH thường niên năm 2021"   Người được ủy quyền CBTT Lê Văn ...
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội ...
Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ...
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 17/12/2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 năm 2020 ngày 17/12/2020:   1. Biên bản họp ĐHĐCĐ bất ...
Công bố thông tin về việc bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Huỳnh Văn Toàn Tải file đính kèm
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2020
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông của CMP tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020, chi tiết như ...
Quảng cáo
Video Xem thêm