Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • GOLDEN ATLANTIC
  08:00 - 31/05/2020 10:00 - 03/06/2020
  Tàu hàng; Bến số 1
 • THÀNH ĐẠT 18
  20:15 - 02/06/2020 20:15 - 04/06/2020
  Tàu hàng; Bến số 1

Hỗ trợ

Cập nhật lúc : 19/03/2019

Hỗ trợ

Phòng Điều Độ

 • Tel: 0234.3876096/ 0234.3891841- máy nhánh 102
 • Fax: 02343.891840

 
Phòng Kinh Doanh

 • Tel: 02343.477968/ 0234.3891841- máy nhánh 103      
 • Fax: 02343.891840

 
Xí nghiệp Cung ứng- Dịch vụ

 • Tel: 02343.477155     
 • Fax: 02343.891840

 
Phòng Kỹ thuật

 • Tel: 02343.485666     
 • Fax: 02343.891840

 

Số lượt xem : 6716

Quảng cáo
Video Xem thêm