Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • PRINROSE 6969
    11:30 - 23/02/2021 07:00 - 27/02/2021
    Tàu hàng; Bến số 1
  • LUCKY PIONEER
    12:30 - 25/02/2021 07:30 - 28/02/2021
    Tàu hàng; Bến số 1

Dịch vụ khách hàng

Cập nhật lúc : 03/11/2020

Hỗ trợ khách hàng

Hotline hỗ trợ khách hàng các dịch vụ tại Cảng: (+84) 905349 399 (Mr. Đại Phong)
Email: daiphongchanmayport@gmail.com

 

Phòng Điều Độ
Tel: 0234.3876096
Fax: 02343.891838

Phòng Kinh Doanh
Tel: 0234.3891841- máy nhánh 103
Fax: 02343.891838

Xí nghiệp Dịch vụ Cung ứng Tàu biển
Tel: 02343.891841
Fax: 02343.891838

Phòng Kỹ thuật
Tel: 02343.485666
Fax: 02343.891838

 

- BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

- Kế hoạch, dự báo tàu đến

- Năng suất xếp dỡ

- Công văn v/v giảm giá lai dắt tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Số lượt xem : 12552

Quảng cáo
Video Xem thêm